Παρακαλούμε δείτε φωτογραφίες από την παρουσίαση των Daytona X310 και R310, που έγινε στην έκθεση μοτοσικλέτας.